Общи условия

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате корпоративния web сайт на alWayService ЕООД. Използването на този web сайт означава, че приемате и спазвате тези условия.

 
 Използване на сайта
 
alWayService ЕООД ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от този Web сайт ("Сайт") само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда, с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби.
 
Права и отговорности
 
alWayService EOOD има право да променя продуктите, цените, услугите и промоционалните срокове  в този сайт по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят заплаща цената на продукта, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
 
Информация от потребителите
 
Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на alWayService с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на конфиденциалност от страна на alWayService. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.
 
Препратки към сайтове на трети лица
 
Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за Ваше удобство. alWayService EOOD не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. alWayService EOOD не налага или препоръчва нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.
 
Препратки към alWayService
 
Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията на alWayService EOOD в Упътвания за препращане към други Web сайтове според приложимите закони.
 
Търговски марки
 
alWayService, както и имената на продуктите на alWayService EOOD, описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на alWayService EOOD. Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели.
 
Общи бележки
 
alWayService EOOD може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за Вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.
 
Упътвания за препратки на alWayService към други web сайтове
 
Сайт с връзка към Web сайта на alWayService:
 
* Може да сочи към съдържание на alWayService, но не и да го копира;
 
* Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на alWayService;
 
* Не трябва да посочва неявно, че alWayService налага или препоръчва него или продуктите му;
 
* Не трябва да представя погрешно отношенията си с alWayService;
 
* Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на alWayService;
 
* Не трябва да използва логото на alWayService без писменото разрешение от alWayService EOOD;
 
* Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.