Описание на продукта

Горещото поцинковане е най-ефикасния метод за защита на метали от корозия. Цинковото покритие не допуска атмосферните условия да влияят на метала, като по този начин напълно се запазва целостта на изработеното изделие. След горещото поцинковане не е нужна допълнителна поддръжка за удължаването живота на детайлите, което от икономическа гледна точка възвръща направените инвестиции в много по-кратък период от използването на друг вид покритие.

Най-важните предимства на горещото поцинковане, пред останалите антикорозионни покрития са:
  >   Ниска степен на първоначалните разходи;
  >   Дългосрочна защита от разходите за поддръжка;
  >   Обработка в контролирана и тествана среда;
  >   Защита на недостъпни структурни области;
  >   Обработка на големи количества от материали в кратък срок;
  >   Устойчивост на щети по време на транспортиране, обработка и монтаж;

Горещото поцинковане е цялостна дългосрочна защита, като в зависимост от средата, в която се експлоатира, защитата от корозия на метала може да продължи повече от петдесет години. 

 

Свързани продукти